כמו גשם ניטף על החלון

לאט

לאט

בעדינות

כך גם אתה

בתמונת חיי

נכנס לאיטך

בצעדים קטנים

לא מורגשים

והנה אתה כאן

דופק על חלוני

בהבזק של אור

בקולות חזקים

אני כאן

וגם אתה

מחובקים

קרובים