בליל סתווים כשהירח מלא, קראתיך בדממה לבוא אל גני. קראתיך בדממה לחלוק עמי את מה שנתנה האדמה והאהבה אל יצועי החלקת בדממה ואת רזי יצירתי העברתי על גופך. חיברנו יחדיו את חוט הקסם שנצץ והאיר באפילת הליל עד רדה תרדמת לאור השחר נשבענו לשוב לעת ערוב, לאחוז בחוט החובר בינינו ולא להרפות.