אלוהיי,

תריסיי ליבי הגפת

בטרם אור- קיצי נברא

אדרת ראשי הכפפת

אזי אלך בביב נקרא

 

ואחרי ככלות הכל

ככלות קולי ביום אקרא

אזלה רוחי בגווייתי

איה קוני ביום צרה ..?