המוני פולשים

מטפסים

וחופרים

להיכנס לעיר

ולזכות בליבי

The forbiden city

so mean

so far 

no entrance

המוני פולשים

רעים

וטובים

נהדפים לאחור

מחומת ליבי

The forbiden city

so mean

so far

no entrance