היה היה פעם

בארץ האגדות

ילדה, פשוטת עם

אך שונה מכל האומות

 

לא היה לה ראש נוסף

וגם לא שלושים ידיים

אלא משהו בתוכה עף

אפילו בלי לפרוש  כנפיים

 

עליה נאמר ילדת הגבעה

חייה היו כמו ברוש

וכך מבין כל עליה

ישב פרפר נדוש

 

היא בחרה בסיפור חייה

 כאן, על הגבעות

היא חיפשה שימחה

והרבה ילדים וילדות

 

כאןילדים לא חסר

אך אושרם של הילדים

לא כ"כ כשר

עם חשש של אבדון לעולמים

 

הילדה גדלה

כאשמה בכל

חיפשה עבודה נעלה

ללא כל עפר וחול

 

עם השנים

הילדים השתנו

מאושרים ושמחים

כולם התחתנו

 

זהו סיפור מרגש עד דמעות

(ואפילו את הזכרים)

את התינוקות נראה גודלות

עד שנחזור להתחלה

היה היה פעם...