וכל כך רציתי לעלות

להתקרב לאור הנורא והטהור

להתרחק מהסירחון של העולות

ומעגל הזהב השחור

 

וכל כך רציתי לעלות,

לעלות עם משה ואהרון והזקנים

לקבל את ברכת האלוקים

ולהתרחק מהנשמות המלאות

בסחי ומאוס וטעם עבדים

 

וכל כך רציתי לעלות

וההוד וההדר לפני

לעזוב מאחורי את אש הקללות

ולקבל ברכת אש קודש על פני.