אמת

מידך הכל

אמת

הכל יודוך

אמת

יודו לשמך

אמת

שמך על כל מה שבראת

אמת

בראת רע

אמת

רעים אהובים

אמת

אהבת חסד

אמת

חסד ואמת נפגשו