מֲאַסֵיפַה

 

1. קול ענות אני שומע,

4. זכרון קול השופר

עֱנות הפספוס

נמוג כשאין כל

בסוף האסיפה

והכל נאסף, כל היום וכל הלילה

על סף האספסוף

על סף האספסוף

 

 

2. ולאחר מכן בושה.

5. אך רגע, האם אין זו

בושת הנפש

רוח ה'

נמהלת בנפש יבשה

המפעמת בעורקי?

על סף האספסוף

 

 

 איזו רוח ה' בי?

3. מתי זה קרה,

איזו רוח ה' באה?

עת נשיכת נחש נשכתני?

האם זו רוח השלו והשריפה -

ושכחתי פתע

או רוח עצה ותבונה?

על סף האספסוף

 

 

                                            תהיה זו הרוח השנית, הטובה   

                                            אאסף אל אלוקי,

                                            כי נאספתי, מאת המאסף

                                            אל האוספים

                                            רוח ה'.