כאשר הולכים במקום שכוח אל

כל העצבות נשכחת לשם

וכאשר אאסוף את העצבות

מאותו מקום שנשכח כבר מלב

עצבותי תהיה עצבות שכוחה

וזו תהיה היפה מכולן.

כאשר הולכים במקום נבדל

כל השמחה נבדלת לשם

וכאשר אאסוף את שמחת חיי

מאותו מקום ששם נתבדלה

השמחה תהיה שמחה מובדלת

וזו תהיה החזקה מכולן.

 

כאשר הולכים בתוך תוכי

כל הסערה מתנקזת לשם

וכאשר אגלה את הסערה

מתוך תוך עצמי וורידי

הסערה תהיה סערה עצומה

וזו תהיה רבת ההוד מכולן.