דוד המלך-

איזו אישיות- איזה מלך! לא עלה בידי לכתוב עליו שיר,

ניסיתי מספר פעמים וכלום...

נעים זמירות- ההתקפלות הזו מול הא-לוקים, ההודאה שבאשמה,

הטבעיות הזו , השמחה הפשוטה עם האמות והעבדים בהעלות ארון ה' לירושלים,- ההסתכלות היפה -יפה עיניים- העדינות הזו היחס האנושי הזה,

ההתנסויות השונות ועם כל זה האהבה והכבוד למלכות, לשאול המלך, לשמואל ולכל העם- לחיילים היוצאים למלחמה וליושבים על הכלים, לנער המצרי, לדאגה להשיב אליו את מיכל אישתו  הראשונה- בת שאול.

הכלליות"ואנכי תולעת ולא איש"-ההסתכלות הזו מעבר לפרטיות האישית שהרי כתוב "אל תראי תולעת יעקב" משמע שתולעת זה אחד הכינויים לעם ישראל, ומכח זה בא והושיע את ישראל מיד גלית ומיד שאר המיצרים על ישראל- ומתוך הרוך והעדינו עולה היציבות והקשיחות- האדמוניות- החיבור החזק לאדמה- שהרי מסופר שהיה מפחיד לצפות בדוד המלך בשעה שנלחם שהיה משסף את אויביו- ובאמת בתחילה נבהל שמואל כשבא למושח מפני שהיה אדמוני אלא אמר לו ה'- אדמוני עם יפה עיניים- שגם כשהרג מדעת סנהדרין הרג ולא כדי להשביע רעבתנות לדם ורצח- אלא לדם א-לוקים חיים,ובמקביל המשפטים שניהל ולימוד התורה העצום שלו , הניגון שבוקע מעומק- הרי ניגון לא סתם ניגון, המסירות הגמורה הזו לעם ישראל, לה' הטבעיות הזו ש:"אני לא בא להלחם בשביל עצמי- אם בשביל עצמי אז באמת אני מפחד אבל כ"כ ברור  שאין מציאות כזו שיעמוד פה גוי ויחרף את נצח ישראל ולא אפעל נגדו- כ"כ טבעי שאלחם כנגד מי שמערער על נצחיותו של ה' ושל עם ישראל...

עדינו העצני-

  פשוט מלך...