רוקדת

מניעה את כל הגוף

כן

יש בי את הכוח

לנוע

ולחולל את המהפכה