-אכזבות
אבני נגף
בדרך לחלום

-אכזבות
אבני דרך
מבעד לחלון

,תקפצי
עד למטה
תכף גם תיתם
מכסת כשלונותייך

,תקפצי
אומנם גבוה
אך תל של אבנים
.מתגבה מתחתייך