לֶחַנֵם את הקיום! לאפס את הכסף.
שכל אחד יקבל את צרכיו בלי תמורה.
שכל דבר יהיה שווה לכל נפש;
שכולם יאכלו מפירות הקידמה.

עניים מול עשירים, זה אינו צדק;
צדק צדק אחרי השיוויון תרדוף.
במהפכת-עמים-רֵעִים תוסר כל נַפקָא מִינָה;
רוח מלחמת המעמדות בסער-אדירים תסחוף.

זקופי-גַו נִיעוֹר עם יֵקוֹד השחר;
במקום חרבות, נאחוז במעדר וּמגל.
נקרא תיגר על מרמס-זכויות ועל העוֹשֶק;
הפועלים יתפסו את השלטון,
בעוצמת גל!