הַאִם לירוֹת מִתוֹך תוֹתָח

זה פֵשַע, או זה דַחָף?

ואִם יעוּף השַחָף

בִּזְמָן הַיְרִיָיה - האִם חָצַב יִפְרַח?

האִם יִרֵד השֶלֶג

ויעלה לְמַעֲלַה

וְאַז יִצְעַק "יא אללה!"

כְּשְיִתַקֵל בְּפֶלֶג,

של נַחָל זְהוֹב דָגַיִים

שְבּוֹ גַרִים הֵם שְנַיִים

ולא חַשים רַעַב?

האִם יִזְחַל הַזַחָל,

יָשִים בַּקַלְפִּי "מַחָל",

וזאת כי יש שַרָב?

הַאִם יִרְבוֹץ הַמֶלֶך

בְּמֵרְחַבֵי כַּר דֶשֶא

וְיִהַרְהֵר: "זה פֵשַע,

או דַחָף - הַתוֹתָח?"