מוציאה לעצמי את הלב

מישהו אחר

יטפל בו טוב יותר

אני

נחנקת מעצמי

אני

לא מצליחה

לספק את רצוני