היא עומדת מולו
רועדת, מצטערת

פוחדת

אך היא בתו
והוא מכס מלכותו
"התקרבי בתי, אהבתיך"

והיא עולה
מדרגה
מדרגה
רועדת
רק לא ליפול
האם אגיע? האם
אצליח
להישאר על ידו
ושהוא ישאר על ידי
תמיד
אבי, מלכי