זבוב כלוא

בקורים של עכביש

כל תזוזה

עסק ביש

צריך להיות אדיש

ולצאת חיש

אך איך ינצל

והוא זבוב רגיש