אימרו לא! לארפתקנות המלחמתית; התייצבו העמים כמחסום, מול המחרבה* המתקרבת?! אסון נוראי, האם בידינו יהיה, להפיג? האם נוכל לה, לעצור את הרוח, אשר לקרב לוהטת?! על כל בני – האנוש, להראות לאימפריאליזם העולמי: רוב העולם, אינו חפץ, במלחמה ההרסנית! בני – האדם: נשבר להם, משַמוע תרועת – קרב, הבלתי פוסקת; אל השמש הזורחת במרום, שואפת נפשם. לשלום ולשקט, אשר ישתררו לנצח, על כולנו, להועיד פַנַם! *מחרבה = צרה; אסון; פורענות