יצאתי בכעס מקיצי היגיע

בדרך הביתה

 

 ליל כוכבים כבויים

 ורוח

 

אחרי תפילה של ערבית

וציפיה מכל אחד

זוג אחד, דומם

אולי כועס אחרי מריבה

בבלי דעת

אסף אותי לנחמה