אני כאלקטרון מימן
שלילי אבל נע ונד
סביב פרוטון חיובי
ונויטרון ניאוטרלי
שמנסים ללכוד אותי
ללא הצלחה.
כי אני כענן סטטיסטי
מקומי אינו ברור
ואני במרחק של קואנט
מגרעין המציאות.