הולכת על חוף הים יחפה
מחייכת
הים
הוא מתנפץ
ושמש מלטפת
צוחקת
ושרה לעצמי
שלא יגמר לעולם