חשבתי על זה

לאהוב

לאהוב חזק

 מכל הלב

והוא, אינו מספר לי דבר

 

אוהב

לא אוהב

?עליי חושב

?כשבמדבר יושב

 

אני לו מציקה

מספרת לו

ובוכה

והוא, אינו מספר לי דבר

 

אוהב

לא אוהב

?עליי חושב

?כשבמדבר יושב

 

?אולי אברח

ולא, אציק לו

אך אהבה עזה

מכאיבה לי ולו

והוא, אינו מספר דבר

 

אוהב

לא אוהב

?עליי חושב

?כשבמדבר יושב

 

אוהבת אותו

מאוד מאוד

?והוא אותי

?מה זה לי

והוא, אינו מספר דבר

 

 

____________________________________