בחנות כלי עבודה

עוברת במדפים עמוסים

מוציאה אוכל

עם מדבקת אזהרה:

"דבק דביק במיוחד"

ואני מגחכת

ומתחילה לאכול

אני לא יודעת

מה ההשלכות

אני רק יודעת

שלא אספר עוד שקרים

לא אספר עוד עליי

כולי שקר וכזב

אני לא קיימת

ידך תעבור דרכי

אל תאהב אותי

אני אשליה גדולה

גן עדן לבן

מגן דוד אדום

לא תיארתי לעצמי