היא שם, אני פה היא חצתה את הכביש השחור ואני עדין חוצה את הכביש השחור לבן היא שוחה בים העליון ואני עדין שוחה בים הדמעות. הנה היא היא שם, אך אני לא יכולה להגיע אליה אצלי עדין האור אדום , ואין באפשרותי לעוברו. בלילות אני צופה על הכביש השחור אני רואה שהוא מלווה בעוד הרבה אורות קטנים היא אחת מהם היא מאירה עלי אך אני, אין ביכולתי (למרות רצוני) להאיר אליה אך אין בליבי דאגות אליה שהרי שני בחירי לבה שומרים עליה מקרוב אך אני מתגעגעת אליה מאוד!!!