אני הייתי שם כמו כולם עשיתי את אותם דברים פעלתי לפי אותם חוקים אבל עכשיו אני רחוק מאיך שהייתי שם ואני כבר לא שם כמו כולם. אני נמצא כאן אבוד בעולמי כי כבר לקחו לי את מה שהיה שייך לי לקחו אותו, גזלו אותו ממני אני התנגדתי וניסיתי להחזיקו אך הוא חמק מידי ולא יכולתי לתופסו אך כשהיה לי אותו לא התנהגתי בו כראוי לא נצלתי אותו כי חשבתי שהוא נמשך לנצח אך הוא כבר לא פה ואני כבר לא שם, איתם.