הגיעה השעה אני מרגיש זאת בתוכי הכל עובר לפני כמו רוח סערה רק הפרח נשאר במקומו. וגופי תמיד יהיה עם הפרח קרוב מאוד אלי, אבל ליבי ונשמתי יהיו שם. כמו השמש, אני נמצא בין לבין, בדיוק על הגדה היא נמצאת גם שם וגם פה. אך היא לעומתי לא מחולקת היא לא חצויה היא יודעת בדיוק מתי תהיה שם ובדיוק מתי היא פה.