ליבי נשבר לרסיסים בנקודה שבין עבר להווה בגבול שבין הליל לשחר בין צלליות עורגות ונעות, ליבי נשבר. ליבי נרמס לאבק דק הזרוע על פני מדבר נכר המיתמר ועולה בעת סערת רוח השרב, ליבי נרמס. ליבי עמד מלכת עת ראיתי פניה בחלום הנה הפנתה אליי מבטה אך פתע נסב מבטה אחור ונעלמה כרגע חטוף כדי שלא אוכל לזכור. ליבי עמד מלכת.