עוד מעט ויעלה היום,

אורות הלילה יעלמו אט אט,

 ויפנו מקום לבאים,

 ועיניים טרוטות יביטו כמו מתוך חלום

וילחשו כי-

"עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה"...