בהוריק – הארץ בגשם, הכל סתיו מתרווה; השדות מתכסים בדשא, ושלכת, היער – עולה. הכל מתמלא, ריח – המטרות; השחקים, נעטים – עופרת. הגשם, אינו פוסק מלהתיך את אגליו. רוחות – רענן, נושבות וצוננות, כזכי – מים; קור נעים, מבדר פנים, בסילוניו. בגשם של סתיו, הכל מוריק ועולה דשא; ציפורים שרות, בין העצים! הכל, נעשה – רענן ורווי - קסם! הכל, עולה - סתיו!..