להרגיש שאתה נשלט

על ידי מישהו אחר

מישהו שהוא בכלל לא אתה

מישהו שלא התכוונת להיות

מישהו, שאף אחד לא יודע שהוא קיים

בתוכך פנימה.

ואני מתביישת בו, במישהו הזה

כי כשהוא יוצא

אני לא מכירה את עצמי.

ואני רוצה להכחיד אותו

להיות אחת

שלמה

 ישרה

אבל קשה להפרד...

גם ממה

שהורס לך את הנשמה מבפנים.