איזה מן חול יש בך-אם אסור לצייר עליו?

 

איזה מן דשא אתה-אם אינך עולה וגודל?

 

איזה מן ציפור אתה-אם אינך חופשי?

 

איזה לב יש בך-אם לעולם הוא לא כואב?

 

איזה אגם נובע ממך-אם אתה לא צלול ושקט?

 

איזה מדבר שקוע בך-אם ארזיו נובטים וגובהים?

 

איזה מן דף היא נפשך-אם אי אפשר לרשם עליה?

 

איזה מן עולם אתה-אם אין בך טיפת חיים?

 

איזה מן אוויר יש בך-אם אינך נושם?

 

איזה מן אופק יש בעיניך-אם הוא אינו אדום זועק כדם?

 

איזה מן שקיעה יש בליבך-אם היא אינה עוצרת נשימה?


איזה מן שמים הם פניך-אם אינם קודרים לפעמים?

 

איזה מן אדם אתה-אם אינך אוהב?...