כשנקי, ויפה.

אחרי האמבטיה,

תתלבש ותצא

לנשום אויר צח.

תסתובב דקות

ותביט בבריות

תוציא פרוטות

לשלם על עוגיות

וכוס שוקו.

תחפש ספסל ותשב

וכשיצעקו הנהגים

תלך לחפש אחר.

יותר נח, יותר מבין, פחות כועס.

פחות טפשי, פחות פזיז, פחות אונס.

וכשתסיים, תכנס

לחנות ספרים, תמצא בו כס

לשבת, לעלעל,

לבכות, להתפלל.

אז תלך לא ישר

תעלה על הר

תשאר,

להרהר.

לא תמהר.

תחזור למחשבה הראשונית,

אך לא תפצע את זרועה הימנית,

אלא תבלע גלולה ירוקה עם כוסית.

ושלום שיהיה, ושלום שהיה.

רק שלום בהווה- זו בעיה.