מגעילים אותי אנשים עם שעונים יקרים

ועשרים פלאפונים דור שלישי

כמו נגמ"ש עם אנטנות

 

מגעילים אותי סלונים

 עם פלזמות

וחברת החדשות של ערוץ 2

מבצבצת מכל מרפסת

 

וכשבתוך המרקע רואים את

SMALL מרט

ופיצי ליבני

ועוזריהם,

אני נגעל

ומפלגת קדימה, בכלל

 

מגעיל אותי שמשחקים בזחיחות בחיילים מפלסטיק

כאן לבנון

שם לבנון

להכנס, לצאת, ללעוס את המסטיק

 

סוף דבר הכל ננאם

אבל מה איתי בנאדם?

 

**

ובחילה מיוחדת שמורה

לטייס הכי בכיר במדינה

הרגיש והנחוש

שחסר לו חור בגרוש

והבורג בכנף קצת רופף לו