תן לך להוביל

אותי לתוך זרועותיך

תן לשפתיי

לחוש את תווי שפתיך.

הרשה לי להכיר את הכל

ואל תסתר ממני דבר

אדע את כולך יום אחד

בערב, בלילה, עם שחר.

תן לידיך לגלוש

במורד גופי הרועד

תן מרגוע לנפשי

ולצלם לבי המורד.

גלה לי את כולך

לאט, לאט, לאט

נשק אותי, על כל עורי

כאן מעט, כאן מעט, כאן מעט.

תן לך לאהוב אותי

בלי מחסומים ובלי גבולות

תן לי להראות את עצמי

כמו נפשי בלי מסיכות.