בהביטי במראה,
ראיתי נערה,
נערה בגוף אישה.
בהביטי במראה,
ראיתי רק סדקים,
סדקי הנפש הפעורים,
בגופי, נערה.

בהביטי במראה,
ראיתי רסיסים,
רסיסי כאב כשל ילדה קטנה.
בהביטי במראה,
לא ראיתי דבר-
מלבד דמותך הנאצלת,
בהביטי במראה,
לא ראיתי דבר-
כי עם האמת המרה-
לבד אני מתמודדת.

בהביטי במראה,
ראיתי דמות אישה,
ורוחה עם הזמן מתחזקת.
בהביטי במראה,
ראיתי ילדה,
שאת קמטי הכאב היא מלטפת.
בהביטי במראה,
ראיתי יותר מידי-
כי אל תוכי הסתכלתי.
וכשתביט במראה,
לא תראה שום דבר-
כי אני לדרכי הלכתי.

שיר זה מוקדש לאריק,
אריק מתוקה,
לטאה שלי,
אוהבת עד סוף כל הימים-
שירה.


(10/09/06)