וישבתי לי שם,

וציירתי לי ים.

ורציתי רק לבכות...

לבכות...

לפרוק את הכל,

לפזר את החול.

לצייר את עצמי,

איך שאני.

איך שאני בשקיעה,

אבודה בגבעות,

טובעת בים- שנוצר מדמעות.

לבדי בעולם.

לבדי ביקום.

נופלת לתהום-

ממנה איש לא יקום.