איפה אתה אהוב שלי

היכן הנחת את ליבך?

איפה אתה ילד שלי

הילד שלחש,שר לאוזני

הכניסיני תחת כנפך

באותו לילה קסום

מחובקים,

מול ירושלים זרועת הכוכבים,?

איפה אישי

יקירי

שאיתו חלמתי לבנות

שלי הבטיח ארמונות

שאיתו עמדתי על קצה ההר

ורציתי לצעוק

הביטו אל על,אל הצוק

יש כאן שני אנשים

שני אנשים

 אוהבים.

איפה אתה עכשיו.

שבוע אחרי

מתגעגע

או כבר לא נוגע?