ברזל נוקשה מעוגל ממשש אני בין ידי

רוצה אני לצעוק די

הפמוט קר ונוקשה וערום כל כך

את השבת הזאת לא דמיינתי כך

 

אש מתפשטת וריח עולה מתבשיל מבושם

תפילה מרוננת והבית החם

וזכות טהורה מרחפת במורד הרחובות

ושירי רינון המנעימים לבבות

אך בעולם אחר הנני

   ומתפלל לאור שיחזירני