מים

שירים מתנגנים מעל עפיפונים

ואף על פי כן הם נוסעים

bובדרכם לרקיע זורקים תווים

וציפורי שמיים אותם אוספים.

 

עפיפונים עפים למרחבים

לוקחים איתם את המילים

וזורקים בראש חוצות

וילדי השיעמום אותם אוספים.

 

מים מים כל תחנות תהום פתוחות

מים מלאים מחיצות מלאים מילים

מלאים משמעויות נאספים על ידי ילדי החלומות.