גשם ראשון

 

        גשם ראשון ,דופק בחלון,

            טיפות השמיים הראשונות.

            נהיה קצת קריר לאחרונה,

            מאז שאת קרני השמש,

            תפסו טיפות קטנות,

            המתנפצות אל הים.

 

            גשם ,מיליוני טיפות עפות,

            לכוונים המוכרים,

            כמו כל השנים האחרונות,

            שבהם השפע המשיך לזרום.