אני שוב יושב ליד דלת נעולה

ומציץ מחור הדלת.

לאן שלא תסתכל משם כבר

הכל נראה גדול יותר

 

וכבר נמאס לי למדוד מה גדול יותר

הלב שלי או החור מחוץ לדלת

הסבלונות שלי או החור מחוץ לדלת

 

ולמרות שהעין כבר נתפסה בחור

והחור תפס את העין

אני ילך

 

להיות הומלס על יד דלת אחרת

שגם לא תפתח כנראה

 

מעניין אם מתישהו יהיו כאן

בניינים עם דלתות מסתובבות