להמשיך ולעלות עד כלות הכח

ושוב לעלות בלי מנוח

לרוץ לפסגת ההר , לנשום את האויר

אשר כוח חיים בתוכי מחדיר

ומשם לרדת אל עמקות התהום

ובדיוק משם להתחיל את החלום