אם משתיקה אחת


הייתי יכולה להפסיק להרגיש

הייתי שותקת לנצח

אם מצרחה אחת

הייתי יכולה להצליח להכחיש

הייתי צורחת לבטח


אך המילים מתברברות


כשהשפתיים כמהות


להרגיש


לרפרף


ולטעום


אם רק יכולתי


להפסיק לגשש אחרי שפתיך הארורות, שטעמן כשלה.