את בחרת בחירה,

וזו זכותך;

אני טעיתי בכך,

שניסיתי לומר

שאין זה באשמתך.

 

הרגשות מכסות על האמת – 

מסתירות אותו,

עד שמאוחר מדי...

 

אם הייתי קולט בזמן הנכון 

את הנבזיות שבך,

אולי היה לי קל יותר

להתגבר עלייך.

 

וכעת,

משהבנתי:

האם אני לכוד,

או שמא פתח המלכודת איננו סגור לחלוטין?