כמו שאלוהים באה

כשאני למטה

ומרימה אותי אליה

גבוה גבוה

ככה היא גם באה

כשאני אבודה בהזיות

ומעמידה פנים שאין לי בעיות

ומעיפה לי כאפה

ואני עפה

מגובה השמיים באשליה

לגובה המציאות (מתחת לרצפה)

צריך איזון

צריך להיות פה צדק

אבל עכשיו אני די מבואסת

נורא פה החום

וגם קשה לנשום

וקצת לחוץ לי

ודחוס ודחוק

אבל -

יום אסל יום בסל

וככה זה כנראה

צריך להיות.