הייתי לבדי

ופחדתי

מה יילד לי יום?

יום ועוד יום

ולי יש

כמה בעיות:

געגועים

לילדים

שבשבילי

הם כמו אור.

והכסף -

תמיד תמיד הכסף

מאיפה יבואו לי

הלחם והחמאה

ושכר הלימודים

שגובהַה כל שנה.

ועם זה

שלוות הנפש

וקצת מנוחה

אני דואגת -

והופכת לאמא שלי

שכבר שנים לא ישֵנה.

הלילה התעוררתי

באמצע מחלום בלהה

על מפלצת שבאה

לאכול לי את הנשמה

ואני תוהה

מה אומר לי החלום

האם הדאגות הם

המפלצת

או שהמפלצת

היא הדאגה?

זרקתי תחינתי לשמיים

כתבתי הבקשה על פתק

ושילחתי על פני המים

אלוהי,

שדי,

אלוהימה,

מחכה לתשובה.

נ.ב. באמונה, מאמינה

תודה.