ומסתבר

שבעצם

לא הכרתי אותך כלל

כל אותם שנים

כל אותם גברים

בוא והלכו ולקחו וזרקו

ואתה ברקע

שר לי מבין קרעי העננים

סרנדת אהבים שקטים לישנים

בורחת נקרעת צורחת מובכת נבוכה לא יודעת לא מודעת לא שומעת לא-

מוזיקת רקע לטירוף שלי

ואני

לא הכרתי אותך כלל