אני מאמינה באמונה שלמה

היותי כאן שלמה ומושלמה

בקשר שלנו

הדדי ונפלא

 

אני מאמינה באמונה שלמה

הן נוכל למשוך עוד יום?

באמונה, אם כלום אחר לא

היום נמלא, כלבנה במילואה

 

אני מאמינה באמונה שלמה

הן בוקר בבוקר

בחמלה נשמתי

החוזרת לגופי - זוכרת אותך, זוכרת אותי

 

אני מאמינה בך באמונה שלמה

האוהב אותי בכל ליבך

בגופי ונשמתי

היכלך, ארמונך

 

אני מאמינה באמונה שלמה

הדרך לפני נמשכת ברורה

בין ערפילים, קרעי עננים

הדרך עדיין תמיד נכונה

 

אבל אני מאמינה שהאמונה שלמה

החיים אומנם לא תמיד מסכימים

בשבע כפול שבע, שבע פעמים

היותנו יחד - בחיים משחקים

 

אנו לא צריכים חוקים

הרי את הכללים - שנינו מכירים

בקשר שלנו בטוחים - מסכימים

השמיים בליבי - וליבי בשחקים