אני כנראה לפני מחזור

זוג תאומות בנות 80 מתווכחות

ואני רק רוצה לבכות

ובלי לשלוט הדמעות עולות

ואני בוכה

בוכה זורמת נוהרת נשטפת

וכבר לא עליהן

וכבר לא בגללן

בגלל כל הילדים

שעדיין אין לי

בגלל כל האהבות

שהיו לא היו לא יהיו לא ישנן לי

רק כמיהה

שקנתה מושבה

בלב הריק

הסרוט הדפוק שלי

ולפני מחזור,

לפני המוות החודשי הקטן שלי

זה יוצא