בס"ד

מראשית אחת דרכם נפרדת
זה לזו נשבעו להפגש שנית
דרכו פתלתלה עולה ויורדת
דרכה ישרה וכמעט פשטנית
להרים הגבוהים דרכי מיועדת
דרך חיי היא אינה פשרנית
על כן אעלה בדרכי הבודדת
אל ארצות שלהן אדמת עננים

עת עמד שם אחרי שכבש את ההר
אהבת נעוריו לחיים ניעורה
אף בהבטחה שנתן אז נזכר
והחל לצאת בדרכו חזרה
על הפגישה הזאת רבות יסופר
פרידה ארוכה את האהבה מאדירה
לא השתנית כלל הוא אמר
יופייך עדיין הוא כשל נערה

אך להרפתקה לבו שוב כמה
אל מעמקי העולם הפעם יצא
ואחר ישוב אל אהובתו התמה
תהומות נשיה בדרכו חצה
עד שהגיע לליבת העולם החמה
ניתן לחמם כאן באוויר ביצה
ואהובתי חמה היא פי כמה
אני כה אוויל הבין ופתח בריצה

אהובתי ממתינה, חשב ומה רב חינה
אך ככל שהתקרב עייפותו כי רבה
ועלייתו נהיית יותר ויותר מתונה
למרות תשישותו ידע הסיבה
אהבה שכזו היא אינה מתנה
כל חיי אעמול ובחיי אני נשבע
נהיה שוב יחדיו בגיל ורינה
התקרבו עד מאוד כמעט ונגע

אזי לאהובתו הסביר את מה שידע
אהובתי לא אוכל עמך להתייחד
אך לעד אהיה לך במקום קרוב
ישרים שנחתכו נאלצים להפרד
ואין הם נפגשים שנית לרוב
אך איתך לעולם לא אהיה בודד
רק הניחי לי אותך לאהוב
וכשיכלו הקיצין ואהבתנו תשרוד
נוכל סופסוף להפגש באין סוף